fredag 10. juli 2009

Epsilon

Kristine Jess med flere har laget et stort læreverk for lærerutdanningen i Danmark: Matematik for lærerstuderende. Det er et imponerende arbeid, som inneholder to grunnbøker (Ypsilon, for år 1-10), en egen didaktikkbok (Delta), en bok spesielt for barnetrinnet (Epsilon) og en spesielt for 4.-10. klasse (Omega). Det er også en egen bok om undervisning av elever med matematikkvansker eller spesielt matematikksterke elever. Dette bokverket er uhyre interessant for oss i Norge, nå som vi skal trinndele lærerutdanningen (1-7 og 5-10).

Jeg har kikket på alle bøkene tidligere, men har nå lest Epsilon mer detaljert. To ting som jeg synes boka får veldig godt til, og som vi i Norge må etterstrebe, er praksisnærhet og forskningstilknytning. Tradisjonelt skrives jo ofte lærebøker som om forfatterne har funnet ut alt selv (uten grundige referanser), men Epsilon (og de andre bøkene i verket) skriver detaljert om en del av de ulike forskningsprosjektene de bygger på og har gode referanser. Slik kan spesielt interesserte studenter lese videre – noe som er spesielt nyttig i forbindelse med fordypningsoppgaver og sånt. Dessuten har verket mange eksempler fra skolen – ikke minst i form av dialoger fra klasserommet. Dette bidrar sterkt til praksisnærhet. Siden mange av disse er hentet fra forskning også, får studentene en forståelse av hva matematikkdidaktisk forskning kan dreie seg om. Klasseromsforskningen bringes inn i lærebøkene.

Når det kommer til utvalget av matematikkfaglig stoff, er jeg litt mer skeptisk. Å trekke inn Peanos aksiomer i forbindelse med ordinaltall er interessant, og jeg har ikke bestemt meg for om jeg synes det er en god idé eller ikke. Det å gå fullt så langt som man gjør i sammensetninger av isometrier er jeg imidlertid litt skeptisk til – og spesielt det at tapetmønstre og sånt senere i boka bygger videre på den formelle teorien om isometriene, slik at de ikke lett kan hoppes over hvis man bruker denne boka. (For øvrig har jeg personlig stor sans for sammensetninger av avbildninger som fordypningsemne, men er usikker på om det er viktig nok.)

Det er masse god matematikkdidaktikk i denne boka. En del er velkjent for meg, men det er også en del som jeg faktisk ikke har støtt på før – spesielt gjelder det didaktikken knyttet til den deskriptive statistikken, hvor jeg faktisk har følt et visst savn etter litt mer didaktikk.

I det hele er det en veldig god bok, som enten vil gli inn på pensumet rundt om i Norge eller i det minste vil være en nyttig ressursbok for de som skal undervise matematikken rettet mot barnetrinnet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar