fredag 31. juli 2009

Homosex i dyreverdenen

I løpet av sommeren har det kommet en artikkel i tidsskriftet Trends in Ecology & Evolution med tittelen Same-sex sexual behavior and evolution . Dette skal være en oversiktsartikkel over forskning på "same-sex sexual behavior" (altså homosex) i dyreverdenen.

Det kan være en interessant artikkel å få tak i hvis man skal jobbe med temaet homofili i naturfag, hvor noen fortsatt har et inntrykk av at homofili er "unaturlig".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar