torsdag 2. juli 2009

For mange møter i skolen

Aftenbladet skriver om en landsomfattende undersøkelse som viser at norske lærere bruker hver fjerde arbeidstime på møter. "Undersøkelsen viser blant annet også at lærerne i snitt daglig bruker en halv time på å få ro i klasserommet, og at uerfarne lærere kan risikere å bruke opp til det dobbelte".

Dette høres meningsløst mye ut. Lærere jeg snakker med presiserer dessuten at møtene relativt sjelden handler om faglige ting (som "Hvordan skal vi legge opp undervisningen i brøk slik at alle kan lære det?"), men derimot relativt ofte om timeplantekniske ting og utenomfaglige aktiviteter.

Jeg husker jo forskningen om matematikkundervisning i Japan, som viser at lærere har møter hvor de diskuterer enkelttimer og hvordan en enkelt undervisningsøkt kan gjøres bedre for å gi bedre faglig læring ("lesson study"). Hvis man kunne vri møtetida over mot slike ting, er det kanskje ikke så ille at så mye tid brukes på det.

Det er godt at skolepolitikerne og skolebyråkratene begynner å interessere seg for hva lærere blir pålagt å bruke tiden sin til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar