onsdag 3. mars 2010

Mange varianter av lærerutdanning

Nå er det snart slutt på allmennlærerutdanningen - fra høsten er det grunnskolelærerutdanninger som gjelder. Studentene må søke seg inn på enten 1-7-utdanningen (altså utdanning for barnetrinnet) eller 5-10-utdanning (altså utdanning for mellom- og ungdomstrinnet). Men i tillegg må de allerede når de søker tenke fag, og hvilke fagvalg de har varierer fra høyskole til høyskole.

I 1-7-utdanningen er matematikk (30sp), norsk (30sp) og P&E (pedagogikk og elevkunnskap, 60sp) obligatorisk. I 5-10-utdanningen er kun P&E (60sp) obligatorisk. Dermed blir det mange valg.

Min arbeidsgiver, HiO, tilbyr 1-7-utdanning hvor man det første året gjør ferdig mye av de obligatoriske fagene i utdanningen, og hvor fagvalgene først dukker opp fra andre år. Her skal det tilbys en stor vifte med fag. HiO tilbyr også 5-10-utdanning, hvor man det første året må velge enten matematikk, norsk eller engelsk. Senere i studiet skal man ha mye å velge blant.

Her er de andre variantene jeg klarer å lese meg til i søkerhåndboka fra Samordna Opptak og ved noen raske søk. Jeg har spesielt prøvd å finne ut hva som tilbys av fag på 5-10-utdanningen rundt omkring:

1-7:
 • HiB: grunnskolelærer eller "grunnskolelærer med musikk"
 • HBO: campusbasert eller nett- og samlingsbasert
 • HiBu: med RLE
 • HIF: språkfag, samlingsbasert
 • HiHm: campusbasert eller nett- og samlingsbasert
 • HiNe: konsentrerte undervisningsperioder. Alle må ha engelsk.
 • HiNT: lite info på nettsiden
 • HiSF: heltids- og deltids. Velger kroppsøving, engelsk eller samfunnsfag 1. år (i tillegg til norsk og P&E) i heltidsutdanningen.
 • HSH: kan velge mellom naturfag, kunst og håndverk eller samfunnsfag i tillegg til de obligatoriske de to første år.
 • HiST: en generell variant og en med vekt på realfag. I den generelle kan man velge mellom engelsk, kunst og håndverk, kroppsøving, naturfag og musikk i tillegg til de obligatoriske. I realfagsvarianten må man ha naturfag.
 • HiT: ordinært eller nettbasert deltid. Oppgir et knippe med valgfag.
 • HVE: ordinær eller traineemodell. Alle må ha 60 sp norsk.
 • HVO: må velge mellom engelsk, samfunnsfag og kunst og håndverk i tillegg til de obligatoriske de første tre årene.
 • HiØ: uklart hvilke valgfag de har.
 • NLA: valgfag førte to år: RLE, naturfag, musikk og kroppsøving.
 • UiA: ordinær eller naturfaglig. I den naturfaglige må man velge naturfag. "Bredt tilbud av skolefag" for øvrig.
 • UiS: kan velge mellom drama, kunst og håndverk, kroppsøving, naturfag, RLE, engelsk i tillegg til de obligatoriske.
 • UiT: femårig. Må ha 140 sp profesjonsfag og ex. phil i tillegg til matematikk og norsk. Velger i tillegg to av følgende fag: engelsk, kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, RLE og samfunnsfag.
5-10:
 • HiB: må velge musikk, kunst/håndverk, mat og helse, matematikk, musikk, norsk eller samfunnsfag første år. Skal i tillegg ha et valgfag til 1. år.
 • HBO: campusbasert eller nett- og samlingsbasert, uklart hvilke fag
 • HiBu: tre linjer: realfag (matematikk), samfunnsfag eller språkfag (norsk).
 • HiF: samlingsbasert. Uklart hvilke fag.
 • HiHm: Norsk eller matematikk 1. år.
 • HiNe: konsentrerte undervisningsperioder. Alle må ha 60sp norsk. Valg mellom Musikk/Naturfag/Samfunnsfag 2. år.
 • HiNT: uklart hvilke fag som kan velges.
 • HiSF: Første år må man ha kroppsøving.
 • HSH: Må velge norsk eller matematikk første år. Kan velge naturfag, samfunnsfag eller kunst og håndverk i tillegg.
 • HiST: en generell variant og en med vekt på realfag. I den generelle kan man velge mellom norsk og matematikk. I tillegg et av fagene naturfag, engelsk, samfunnsfag eller RLE. I realfagsvarianten må man ha matematikk og naturfag.
 • HiT: Må velge norsk eller naturfag 1. år, samfunnsfag, matematikk, engelsk eller kunst og håndverk 2. og 3. år.
 • HVE: Alle må ha matematikk eller norsk. Må også velge enten naturfag, samfunnsfag eller RLE.
 • HVO: må velge to av fagene norsk, matematikk, samfunnsfag og engelsk.
 • HiØ: må velge mellom norsk, naturfag, engelsk eller kroppsøving og idrett det første året.
 • NLA: matematikk eller norsk 1. år. Må også velge et av fagene naturfag, RLE eller samfunnsfag.
 • UiA: uklart hvilke fag man kan velge.
 • UiS: Ramser opp en liste med fag, men uklart hvilke fag man kan velge mellom når.
 • UiT: femårig. Må ha profesjonsfag (70 studiepoeng) og ex. phil. Må velge et av fagene engelsk, kunst og håndverk, matematikk, musikk, norsk eller samfunnsfag 1. år.

Med forbehold om feil.

Som ventet er dette blitt et villniss, hvor det ikke kan være helt enkelt for potensielle studenter å orientere seg. Detaljer om hvilke fag man kan velge gjennom studiet er tidvis vanskelig tilgjengelig, og de ulike utdanningsinstitusjonene har svært ulike undervisningsopplegg. Fordelen med det er imidlertid at det blir mye erfaringsutvikling og påfølgende erfaringsutveksling når vi bare har fått litt erfaring med de ulike modellene rundt om...

Det er dessuten litt kinkig for studentene at man en del steder velger fag først ved studiestart, og ikke på forhånd er garantert hvilke fag som faktisk vil bli satt i gang. Det blir en spennende høst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar