fredag 19. mars 2010

Osloelevene er flinke

Det snakkes mye om at mange skoler og klasser i Oslo har stor andel elever med svake norskkunnskaper. Det er jo et faktum som skaper utfordringer. Men ikke større utfordringer enn at Osloskolen er blant Norges beste. Denne gang er det karakterene VG har sett på, men nasjonale prøver viser liknende tendens. Man bruker uttrykk som "gettoskoler" om de (mest) multispråklige skolene i Oslo, men glemmer at skoleresultatene er svakere mange andre steder i landet.

Slike tall forteller ikke hele sannheten. Det finnes helt sikkert mange som vil prøve å nyansere bildet i forskjellige retninger. Men for meg virker en ting tydelig: Oslos skolepolitikere, rektorer og lærere har ikke latt høyere andel elever uten norsk som førstespråk bli en sovepute. De har ikke lent seg tilbake og tenkt at de kan skylde på det hvis resultatene blir dårlige. Når Astrid Søgnen blir spurt om framtida, sier hun ikke at "dette blir vanskelig - uff, her vil vi måtte få dårligere resultater". Nei, hun sier "Som skolesjef forholder jeg meg til elevene jeg har nå. Det er disse elevene vi skal utrette store ting og legge et godt løp for".

Det er godt å se gode resultater i skolen. Og så får bare vi lærerutdannere utdanne enda dyktigere lærere som kan utrette store ting ute i skolen for de elevene som er der i framtida.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar