lørdag 27. mars 2010

xkcd: Numbers

xkcd er en flott "vitsetegning"-side som ofte kommer innom matematikk. Her er grafer og Google brukt til å gi overraskende innsikter:(Advarsel fra xkcd: this comic occasionally contains strong language (which may be unsuitable for children), unusual humor (which may be unsuitable for adults), and advanced mathematics (which may be unsuitable for liberal-arts majors).)

Tegningen er CC-lisens.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar