torsdag 18. mars 2010

Skikkethetsvurdering i lærerutdanningen

Det er godt at politikere interesserer seg for lærerutdanning. Mette Hanekamhaug er en slik. I bloggen sin skriver hun stadig om skole og lærere. I et innlegg nettopp skrev hun følgende:
"Lærerutdanningen må også ha en skikkethetsvurdering. Jeg kjenner ikke til noen høyskoler med lærerutdanning som har dette. Jeg har spurt flere, hvorpå svaret ofte lyder at; vi foretar jo evalueringer av dette underveis. Men ingen har klare regler, målinger eller rutiner for hvordan en persons skikkethet for yrket vurderes, og hva en eventuelt skal gjøre når hvor dette åpenbart ikke er tilfelle. Disse personene skal ha ansvaret for undervisningen av våre barn – da skal det også stilles klare krav til de som skal utføre denne jobben."

Det er overraskende at hun ikke kjenner til noen høyskoler med lærerutdanning som bedriver skikkethetsvurdering, for det skal absolutt alle drive med. Skikkethetsvurderingen foregår på flere måter. En del av skikkethetsvurderingen er den faglige, og den foregår blant annet ved hjelp av eksamener. At studentene må bestå praksis er også en del av vurderingen av skikketheten. I tillegg har man det som blir kalt "særskilt skikkethetsvurdering". Dette innebærer at man skal melde fra til høyskolens skikkethetsansvarlige dersom man er i tvil om en student er skikket til å bli lærer. En slik tvilsmelding følges opp av den skikkethetsansvarlige, og kan føre til ekstra veiledning og så videre, men kan også føre til utestengning fra studiet.

Det er ikke mange som stenges ute fra studiet på denne måten hvert år. Det innebærer likevel ikke at den særskilte skikkethetsvurderingen ikke fungerer. "Mørketallene" er store, idet det er mange studenter som avbryter studiene når de finner ut at de ikke er egnet til å bli lærere - ofte etter samtale med faglærere på høyskolen, men lenge før saken har nådd skikkethetsnemnd. Disse havner naturligvis ikke i statistikken, siden de avslutter studiet uten å erklære at "jeg slutter fordi jeg føler at jeg ikke er skikket".

Skikkethetsvurdering er lovpålagt og noe høyskolene tar alvorlig. Det skulle da også bare mangle - det er jo et av våre viktigste yrker det er snakk om.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar