tirsdag 19. mai 2009

Erasmusutveksling

Mange ganger har jeg sett reklame for Erasmusprogrammene for lærerutveksling, men aldri somlet meg til å ta noe initiativ i den retning. Sommeren 2007 holdt jeg imidlertid et verksted på European Summer University i Praha, hvor jeg snakket om og viste ulike måter jeg bruker matematikkhistorie i min undervisning av lærerstudenter. Blant tilhørerne var Kostas Nikolantonakis fra University of Western Macedonia. Han var sulteforet på innlegg knyttet til barneskole, og foreslo umiddelbart etter verkstedet at vi skulle samarbeide om noe.

For å gjøre en (middels) lang historie kort, kom Kostas til Norge på høsten i 2008. Siden jeg ikke har noen klasse i år, måtte vi låne noen klasser av noen kolleger for at Kostas skulle få den nødvendige undervisningstida under oppholdet sitt. Temaet for undervisningen var ulike multiplikasjonsalgoritmer. I tillegg diskuterte vi masse, og gjennomførte også en undersøkelse om studentenes holdninger til matematikkhistorie. Jeg husker også at vi var en tur på Dubliners, spiste et par middager på Kaffistova og var på Norsk Teknisk Museum.

Nå i mai er jeg på gjenvisitt ved hans universitet. Jeg har utvidet dette til knappe to ukers opphold i området, slik at jeg har fått være litt turist også, men hovedpoenget er naturligvis diskusjoner og undervisning. Temaet for min undervisning er det samme som hans: multiplikasjonsalgoritmer, med spesiell vekt på en gresk algoritme.

Hva kommer ut av en slik Erasmusutveksling? Det opplagte er at vi får se hverandres institusjoner fra innsiden og kjenne på kroppen om undervisningen fungerer noenlunde likt på de to stedene. Vi vil fort merke om studentene er vant til en helt annen undervisningsstil enn den vi selv er vant med. Gjennom samtaler med de vi besøker blir vi også kjent med et annet utdanningssystem, noe som ikke minst gir interessante refleksjoner om eget utdanningssystem. I tillegg planlegger vi å prøve å slutte sirkelen ved å ha et verksted knyttet til utvekslingen vår ved neste European Summer University, som jeg tror skal være i Utrecht i 2010. Og vi har altså gjennomført en spørreundersøkelse ved hver vår institusjon som kanskje kan gi interessante svar på om det er ulike holdninger til matematikkhistorie i de ulike studentgruppene.

Men det viktigste er kanskje tankene vi har gjort oss om en videreføring av samarbeidet. I HPM-sammenheng er de fleste opptatt av videregående skole og oppover, det er sjelden at vi møter på foredrag eller verksteder knyttet til barneskolen (primary school). Vi har lyst til å prøve å danne en liten undergruppe av HPM-medlemmer som er interessert i barneskolen, og se om vi kan få til noen interessante samarbeider med flere.

Til slutt litt om det økonomiske: bidraget til Erasmus dekker reise og opphold på brukbart vis. I tillegg har HiO innført en egen ordning om at ”førstegangsreisende” får 20 arbeidstimer på arbeidsplanen. Dermed er det altså bare halve utvekslingsuka (samt alle forberedelser og alt etterarbeid) som går av egen fritid, eventuelt av forsknings- og utviklingsarbeid-tida, hvis man har noe ledig tid der.

(Dette innlegget er skrevet underveis i oppholdet i Hellas. Jeg regner med å komme tilbake med en kort oppsummering av hva jeg fikk ut av oppholdet.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar