søndag 31. mai 2009

TIMSS: Norsk skole er blitt bedre

I rapporten "Tegn til bedring" (Grønmo og Onstad, 2009) legges resultatene for TIMSS-undersøkelsen 2007 fram. Det er hyggeligere lesning enn de tidligere rapportene har vært - spesielt for en matematikklærerutdanner.

Kort sagt: Norske elever presterer fortsatt dårligere i matematikk enn gjennomsnittet i TIMSS både i 4. og 8. klasse, men de har forbedret seg. Den dramatiske tilbakegangen man så fra 1995 til 2003 har altså stoppet og snudd. I naturfag er bildet mer uklart, idet tilbakegangen fortsetter på 8. trinn, men har snudd på 4. trinn.

Det er helt sikkert mange årsaker til at det nå går litegranne bedre. Matematikk har fått mye oppmerksomhet i årene som har gått. Et iøynefallende resultat er knyttet til lekser: andelen lærere som angir at de i minst halvparten av timene sjekker om lekser er gjort, har økt fra drøyt 20 til nesten 45 prosent (s. 23). Dette passer godt inn i tankegangen om at norske elever har møtt for labre krav og for uklare forventninger: signalet læreren gir ved å gi lekser, men ikke vise interesse for om de er gjort, er ikke godt. At dette er i endring, virker som en fin ting.

Men fortsatt er det ille å se at så mange norske elever presterer svakt. Og at Norge ikke har noen elever (dvs. mindre enn en halv prosent) på "avansert" nivå, er påfallende. Dette tyder på en veldig svakhet ved den tilpassede opplæringen i Norge.

Det skal bli spennende å lese videre i rapporten for å se eksempler på oppgaver norske elever klarer godt og hvilke de klarer dårlig - det er mange gode refleksjoner som kan komme ut av å sammenlikne seg med andre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar