torsdag 28. mai 2009

Undervisning i lærerutdanningen i Hellas

Som en del av mitt Erasmusopphold ved lærerutdanningen i Florina, har jeg også fått observere undervisning. Dette er alltid interessant, selv om man naturligvis aldri er sikker på om det er en enkeltlærer med sine enkeltstudenter man observerer eller om det man ser er mer generelt. Jeg glemmer for eksempel aldri undervisningen jeg observerte ved universitetet i St. Denis (på Reunion), hvor studentene på ettermiddagen hadde en forelesning hvor foreleseren snakket og skrev uten stans i tre timer. Det var cirka 30 grader den dagen, og det dugget på vinduene i forelesningssalen.

Undervisningen i Florina var mer lik det jeg er vant til fra Norge. Tre timer, som regel med to pauser á ett kvarter, skjønt det hendte man droppet en av pausene slik at man kunne gå hjem 1745 istedenfor 1800. Undervisningen jeg observerte handlet om problemløsning, og foregikk slik at foreleseren ga oppgaver som studentene fikk lynende kort tid på å prøve å løse (for kort etter min smak), før man så gikk gjennom løsninger på tavla. Problemløsningsoppgavene var for en stor del ”klassikere” som vi også bruker i Norge.

Hele tiden var det studenter som ”skjøt spurv med kanoner”; de brukte algebra til å løse likningene. Da måtte foreleseren minne om at de skulle ut og undervise på barnetrinnet, og at de derfor også burde tenke på hvordan oppgavene kunne løses uten slike verktøy – ellers er jo oppgavene ganske håpløse for bruk i barneskolen. Arbeidet med å se flere ulike løsninger sto sentralt her. (Jeg hadde fått tildelt en sidemann som kunne oversette ting fra gresk når det var nødvendig. Han nevnte at de tidligere hadde jobbet med oppgaven ”En bonde har geiter og høner. Det er 22 dyr i alt, og til sammen har de 60 bein. Hvor mange dyr av hvert slag?” og funnet sju ulike løsninger i alt.

Det ble en interessant diskusjon rundt oppgaven ”16. januar 2008 er en onsdag. Hvilken dag er det i 2010?” Noen mente at det vil bli for komplisert å trekke inn skuddår her, og at man må la elevene regne med 365 dager. Personlig mener jeg det blir galt – enten får man lage oppgaven slik at elevene faktisk kan regne korrekt med 365 dager (for eksempel ved å bruke datoen 16. januar 2009 eller liknende), eller man må trekke inn det med skuddår. Ellers forenkler man virkeligheten så mye at elevene mister tiltro til at matematikken har med virkeligheten å gjøre. (Hvis man faktisk lurer på hvilken dag bursdagen er på holder det ikke å si at ”fredag er nær nok” – når man har bare sju alternativer er det ikke bra nok å bomme med én dag…)

Det var for øvrig veldig forstyrrende at mange av studentene kom for sent; det var 30 studenter der ved undervisningens start. En halvtime senere var man oppe i 66, og disse 36 som kom for sent, kom ”dryppende” gjennom hele den første halvtimen. Slik har vi det faktisk ikke i Norge, stort sett.

Problemløsningsoppgavene var (fritt oversatt fra den engelske oversettelsen jeg fikk):

  • George har like mange brødre som han har søstre, mens hver søster har dobbelt så mange brødre som søstre. Hvor mange barn er det i alt, og hvor mange av hvert kjønn?
  • Du har egg i esker, noen av eskene tar fire egg og andre tar seks egg. Du har 210 egg totalt, fordelt på 40 esker (og alle eskene er fulle). Hvor mange esker har du av hvert slag?
  • To nattevakter ønsker å gå på fest sammen. Vakt A har fri hver 8. natt, første gang i dag. Vakt B har fri hver 6. natt, første gang i morgen. Når har de fri samtidig?
  • I en gruppe på 14 personer skal alle hilse på hverandre. Hvor mange håndtrykk blir det i alt?
  • Du har (det du trodde var) ni gullmynter, men får vite at én av myntene er laget av simplere (og lettere) materiale. Du har en skålvekt til rådighet – kan du finne ut hvilken som er falsk ved kun to veiinger?
  • En pakke med tre kladdebøker koster det dobbelte av én kladdebok. Du kjøper tre pakker med kladdebøker og to kladdebøker i tillegg. Dette koster 6 Euro. Hva koster én kladdebok?
  • 16. januar 2008 er en onsdag. Hvilken dag er det i 2010?
  • Du har en kake som er delt opp i 16 like store biter. Halve kaka koster 6 Euro mer enn 3 biter. Hvor mye koster to hele kaker?


Til slutt vil jeg nevne en artig bieffekt av denne lærerutvekslingen. I forbindelse med våre besøk måtte HiO og University of Western Macedonia inngå en samarbeidsavtale, og nå ser det ut til at to studenter fra Florina kommer til å komme til HiO allerede i høst. Det er morsomt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar