tirsdag 26. mai 2009

Tangenten 2/09: Er et museklikk en aktivitet?

Tangentenredaktør Christoph Kirfel har en interessant leder i Tangenten 2/09. Han peker på problemer med ”det digitale klasserommet” og er opptatt av at vi er oppmerksomme på ulempene slik at vi kan redusere dem og slik optimalisere bruken av IKT. For eksempel er han opptatt av at det å skrible med skisser og formler på papir med blyant er enklere enn å gjøre det samme på PC – og at nettopp det å tenke med blyanten er en viktig del av det å gjøre matematikk.

Litt galt blir det riktignok når Christoph skriver at ”Den uformelle fasen i læringsprosessen der elevene bare prøver ut, er usikre, slenger frem et forslag, streker opp en prøveskisse overlever ikke i en digital sammenheng.” Tvert imot er det jo noen digitale verktøy (for eksempel GeoGebra) som nettopp er glimrende til å prøve ut ting, teste hypoteser og så videre.

For øvrig er det lett å være enig med Christoph – naturligvis bør elever ha papir og blyant tilgjengelig når de jobber på PC, og vi må alltid, når vi prøver ut ny teknologi, være oppmerksomme på hva vi mister og ikke bare hva vi får. Bare slik kan vi bevare det beste fra det gamle og samtidig tilføre det beste fra det nye.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar