onsdag 20. mai 2009

Skolebesøk i Florina

I dag har jeg vært på et raskt skolebesøk her i Florina. Det er alltid interessant å besøke skoler i ulike land - både det som er likt og det som er ulikt Norge er verdt å tenke over.

Det mest opplagte som er "likt" er barna. Jeg synes barna er til forveksling like enten jeg er på Tahiti, i Singapore, i Oslo eller i Hellas.

En annen ting som ofte er likt, er organiseringen med "klassen" og "klasserom". Riktignok har man blant annet i Norge eksperimentert mye med andre organiseringsformer, men de fleste holder vel fortsatt på en organisering hvor barn har det meste av sin undervisning i et fast rom som de kan gjøre til sitt eget, med egne tegninger, viktige læremidler lett tilgjengelig og så videre. Så også her i Hellas: kartet over Hellas og kuleramma hang lett tilgjengelig, ved siden av barnas tegninger av prinsesser og mye annet.

Selve faginnholdet kan derimot variere en del fra land til land. At elever i 2. klasse jobber med addisjon av tre tresifrede tall med tierovergang er kanskje ikke vanlig i Norge. Men lærerens oppførsel var velkjent: med å ta barna opp på tavla, få barna til å lage regnefortellinger som passer til tallene for at de skal få et forhold til dem, og med vekt på at man kan bruke ulike framgangsmåter for å finne svaret.

Og "oppgavediskursen" var høyst levende - det var mye oppgavearbeid.

Den skolen jeg besøkte er samarbeidsskole for lærerutdanningen her i Florina, og jeg diskuterte blant annet praksisorganiseringen med rektor ved skolen. Men det får jeg komme tilbake til i senere innlegg...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar