mandag 1. juni 2009

Tangenten 2/09: Bør det innføres diktatur i Norge?

Gert Monstad Hana stiller spørsmålet ”Bør det innføres diktatur i Norge?” Svaret er heldigvis ikke ja, men artikkelen viser hvordan alle typer valgordninger har sine ulemper.

Artikkelen viser bruk av matematikk i en sammenheng som alle borgere bør kjenne til, men det er likevel vanskelig å se nøyaktig hvor det passer inn i læreplanenes kategorier (geometri, måling, tall og algebra osv.) Det er et tankekors at noe av det mest sentrale for demokratiet, nemlig hvordan vi velger de som skal bestemme, på en måte blir marginalisert av måten læreplanene er oppbygd. Det gjør det naturlig å spørre seg hvilke andre helt sentrale kompetanseområder som vi forbigår i stillhet fordi de ”ikke passer inn”.

I min egen undervisning har jeg når det har passet slik brukt litt tid på hvordan stortingsmandatene fordeles. Dette er litt innfløkt, men enkel matematikk (addisjon, divisjon og sånt noe). (Se for øvrig min artikkel i Tangenten 3/05.) Det mildt sjokkerende er at mange studenter blir sjokkert når de får vite at fylkenes areal inngår i formelen for antall stortingskandidater hvert fylke får. At det er en pussighet er nå en ting, men desto større grunn burde det være for at studentene kjente til det fra før.

Her er det altså mer enn nok å ta tak i for en interessert og samfunnsengasjert matematikklærer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar