tirsdag 9. juni 2009

- Guttene flinkest i regning

Den litt tabloide overskriften i Stavanger Aftenblad skjuler en interessant nyhet: i de nasjonale prøvene i regning for 5. og 8. trinn skårer guttene bedre enn jentene.

- En forklaring kan være at guttene er mer kreative, og ser litt mer logisk på oppgavene. De er ikke bundet av bestemte fremgangsmåter for å løse oppgaver. Kanskje er det også slik at guttene holder på med mer tekniske ting i hverdagen, og slik har lettere for å ta oppgaver som er praktisk rettet. Og så er det kanskje slik at guttene kaster seg ut i det, og tar litt mer sjanser. Jentene er mer tilbakeholdne, sier Grethe Ravlo ved Matematikksenteret til NTB.

Ifølge artikkelen skårer guttene bedre på 37 av 47 oppgaver, og det skal bli spennende å få se en analyse av hva som skiller disse 37 oppgavene fra de 10 andre. (Noen må helt sikkert se på det.)

Et interessant poeng er at jentene ikke har gjort det dårligere på tradisjonelle eksamener. Hvis jeg skal la alle kjønnsstereotypiene få fritt spillerom, kan jeg jo spekulere i at det er fordi jentene er flinkere til å være flittige og lese i forkant av eksamenssituasjonen, mens guttene "tar'n på hæl'n".

Men at guttene gjør det bedre enn jentene i matematikk på de laveste trinnene er ikke overraskende. Det har lenge vært kjent, sist bekreftet ved TIMSS-undersøkelsen i 2007 (s. 209). På 8. trinn var det derimot ikke signifikante forskjeller i TIMSS-materialet.

Det skal bli spennende å følge disse undersøkelsene framover - også når det gjelder andre, og mer interessante, variable enn kjønn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar