søndag 7. juni 2009

Stor aktivitet

Matematikkseksjonen vår skal på todagers seminar denne uka. Programmet er tettpakket av viktige saker, noe som er et symptom på at det skjer en del i norsk lærerutdanning for tida.

Her er noen stikkord:
- Både nasjonalt og på hver institusjon skal det foregå et stort arbeid for å få ny lærerutdanning klar til studiestart 2010. Blant annet skal splitter nye kurs utvikles.
- I tillegg har vi fått i oppdrag å utvikle kurs om arbeid med regning som grunnleggende ferdighet i alle skolefag.
- Ved siden av dette holder de fleste på med store og små FoU-prosjekter som må videreutvikles.
- Vi skal arrangere en konferanse høsten 2010, av samme art som den vi arrangerte i 2008. Mye må gjøres.
- Og innimellom alt dette skal vi fordele arbeidet for neste studieår, hvor vi får 40 ekstra studenter pga finanskrisa etc.

Selv om det blir mye arbeid, er det tross alt bedre enn om ingenting skjedde…

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar