fredag 12. juni 2009

To avklaringer

HiO-nytt kan vi i dag lese om to viktige avklaringer for arbeidet framover ved lærerutdanningene.

For det første er det klart at HiO ønsker å tilby begge variantene av ny lærerutdanning, altså både den rettet mot 1.-7. trinn og den rettet mot 5.-10. trinn. Noe annet ville vel vært overraskende - det er Norges største lærerutdanning vi snakker om.

For det andre viser det seg at finanskrisen fører til 40 nye studieplasser ved allmennlærerutdanningen fra høsten 2009, og 20 nye plasser ved masterstudiet. Dette innebærer at vi får ni parallelle klasser ved allmennlærerutdanningen til høsten. Jeg har lyst til å ha en av disse ni klassene i matematikk. Det er alltid noe spesielt med å starte med en ny "førsteklasse" i lærerutdanningen, og være med på å sette i gang prosesser som etter fire år skal gjøre at de har utdannet seg til dyktige lærere!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar