søndag 14. juni 2009

Matematikkdidaktikk i klasserommet

Olafsen/Maugesten: Matematikkdidaktikk i klasserommet. Universitetsforlaget 2009.

Denne boka fyller opplagt et hull i den tilgjengelige bunken av litteratur for lærerstudenter. Det har en stund vært slik at de mest matematikkdidaktiske bøkene har vært rettet mest mot barnetrinnet. Denne boka har særlig vekt på ungdomstrinnet. Sentrale matematikkdidaktikkbøker som "Begynneropplæringen" og "Det matematiske barnet" har dessuten vært gode til å gi innsikt i hvordan elevene lærer, men mindre opptatt av undervisningen.

"Matematikkdidaktikk i klasserommet" er proppfull av konkrete eksempler på oppgaver og aktiviteter. Det kan muligens være et problem at den forutsetter gode matematikkunnskaper hos sine lesere - til tider skal man kunne matematikken godt for å se hva de matematiske poengene er ved oppgavene, især når begrunnelsene i boka blir knappe.

Boka favner bredt og er oppdatert på nyere forskning - til og med TIMSS 2007-resultatene (som ble offentliggjort i 2009) er behandlet. Sentrale temaer er grunnleggende ferdigheter, problemløsning og PBL, ulike arbeidsmåter og oppgavetyper, hoderegning, IKT og tilpasset opplæring.

Noen steder blir behandlingen av temaene litt knapp. For eksempel blir "kognitiv konflikt" så kort beskrevet at leseren neppe vil se kraften i dette. (Noen studenter tror av og til at når man har oppdaget en misoppfatning vil det holde å fortelle eleven om emnet en gang til, så vil misoppfatningen gå over. Da overser de kraften i å få eleven selv til å oppdage, gjennom nøye utvalgt konkretisering, for eksempel, at tankegangen er gal.) Og det som sies om "rike oppgaver" åpner for ganske ulike tolkninger.

Boka kan trygt anbefales, gjerne akkompagnert av gode diskusjoner i kurs- eller utdanningssammenheng.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar