mandag 22. juni 2009

Tangenten 2/09: Fingermultiplikasjon

Sigbjørn Hals minner oss om hvordan vi kan multiplisere ved hjelp av fingrene i en artikkel i Tangenten 2/09. Det er pussig hvor ukjent denne algoritmen virker å være i skolen, tatt i betrakning at den stort sett vekker begeistring hos de som ser den for første gang. Min kollega Kostas Nikolantonakis viste denne algoritmen til de klassene han hadde undervisning i i Oslo i høst, og også der var det studenter som spurte hvorfor de ikke hadde lært den før.

Algoritmen er enkel og fungerer for multiplikasjonsstykker der begge faktorene er mellom 5 og 10: du trekker fra 5 i begge faktorene og viser det som er igjen på hver sin hånd. (For eksempel: skal du multiplisere 6x8, holder du opp én finger på venstre hånd og tre på høyre hånd.) Svaret på multiplikasjonsstykket får du slik: antall tiere er antall fingre du holder opp, mens antall enere blir antall fingre du ikke holder opp på høyrehånda multiplisert med hvor mange du ikke holder opp på venstrehånda. (I eksemplet vårt: Antall tiere blir 1+3=4, antall enere blir 4x2=8. Svaret er 48.)

I artikkelen viser Hals også hvordan det kan vises algebraisk at dette stemmer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar