torsdag 20. mai 2010

En kanon for matematikkdidaktikk?

Sosiologinytt morer seg med å sette opp en kanon for norsk sosiologi, leser jeg blant annet i Uniforum - se også kommentar i Aftenposten.

Jeg skal ikke mene så mye om det, ut over at jeg håper at intervjuene som ble gitt til Harald Eia ikke havner på lista.

Men slike kanonkåringer kan jo føre til artige diskusjoner. Derfor leker jeg med tanken: hva kunne en kanon for matematikkdidaktikk bestått av? Hvis vi velger fra hele verdens litteratur - hva er de 10 (eller 25...) viktigste tekstene i matematikkdidaktikk gjennom historien?

Platons Menon bør kanskje med - som representant for synet at matematikken er noe man kan finne fram til ved hjelp av gode spørsmål?

Polyas How to solve it? vil jeg nok ha med for interessant arbeid med problemløsning.

Noe av Ubiratan D'Ambrosio om etnomatematikk ville jeg argumentert for å ha med.

Mange vil helt sikkert argumentere for at noe av Jean Piagets arbeid bør med.

Hva med Freudenthal? Hva med ...

Hvem vil du ha med på en kanon for matematikkdidaktikk?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar