torsdag 13. mai 2010

FoU i praksis 2010 post 4

Her fortsetter bloggingen om konferansen FoU i praksis 2010.

Dagen startet med en påminnelse om NAFOL - nasjonal forskerskole for lærerutdanning, som skal gi tilbud til folk som vil opparbeide seg førstekompetanse, enten det er veien om doktorgrad eller veien om førstelektoropprykk. Dette må jeg finne ut mer om senere - i skrivende stund er nettsiden nede.

Konferansens høydepunkt var Søren Kjørups foredrag "Forskning, formidling og andre ferdigheter. Om viden og videnskab, kunnen og kundskab i ændring". Det var et høydepunkt hovedsakelig på grunn av formen - det var et rent standup-show av et innlegg. Innlegget var spekket av små "onelinere". Innholdsmessig var det også godt. Han skilte mellom tre hovedsyn på formulert viten: viten som bevisstgjøring (viten skal bare finnes fram), viten som lærdom (viten finnes i bøker) og viten som forskningsresultater (noe som produseres). Hver av disse synene på viten har sin vitenteknologi og sin pedagogiske konsekvens.

På slutten av foredraget avleverte Kjørup Vivien Burr en noe lettvint kritikk. Han tok utgangspunkt i to sitater fra hennes "Introduction to Social Constructionism" og latterliggjorde dem. Slik illustrerte han godt Platons poeng som han nevnte tidligere i foredraget: "skriften kan ikke forsvare seg". Altså: det er ofte vanskelig å få til en god og konstruktiv samtale med et sitat...

Det var vanskelig å overgå Kjørup. Jeg havnet ganske nødvendig på en parallellsesjon med vekt på studiekvalitet/studieinnsats, siden jeg selv var med på ett av bidrag. Førstemann ut var Roald Tobiassen. Han fortalte om "Basisgrupper som arena for refleksjon og læring i PPU". I deltids PPU har han latt studentene arbeide i geografisk sammensatte basisgrupper med 3-6 studenter per gruppe. Så har han gitt studentene noen spørreskjemaer, og har analysert dette. Ut fra resultatene ser han blant annet at basisgruppene er viktige arenaer for å dele følelser og felles arenaer, men også for utvikling av kompetanse, og han vil videreutvikle disse framover.

Mer om denne parallellsesjonen kommer...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar